Doelstelling van de instelling - ROEC

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Doelstelling van de instelling

Gegevens

De doelstelling van Stichting Rijssense Oost Europa Commissie is vastgelegd in een akte van oprichting en luidt als volgt:
De stichting is interkerkelijk, met als doel het verlenen van geestelijke en materiële hulp aan personen, kerken en andere instanties in Oost – Europa. De stichting belijdt en aanvaardt Gods Woord als enige norm voor haar handelen en werkzaamheden.  
Stichting Rijssense Oost Europa Commissie tracht dit doel onder meer te bereiken door: het inzamelen en verkopen in een kringloopwinkel van tweedehands goederen en het verlenen van aanverwante diensten.
De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
De instelling heeft een ondernemingsplan opgesteld bij de start van de Kringloopwinkel. Dit ondernemingsplan is nog steeds actueel en kan als actueel beleidsplan worden gezien. Hieronder geven wij een korte samenvatting van het beleidsplan.

Missie:

Stichting ROEC werkt vanuit een christelijke achtergrond om de medemens hulp te bieden met goederen of geldprojecten.  Stichting Rijssense Oost Europa Commissie helpt iedereen, ongeacht welk geloof. Betrokken zijn bij onze medemens, dat is onze missie.

Visie:

Stichting ROEC streeft naar het op grote schaal inzamelen/innemen van tweedehands goederen. Deze goederen worden opgeslagen en weer doorverkocht om zo geld in te zamelen voor de hulp aan onze naaste.

Doelstellingen:

De doelstellingen zijn als volgt:
1.      Tweedehandsgoederen inzamelen welke geschikt zijn voor hergebruik danwel verkoop
2.      Jaarlijks transport van goederen naar Oost-Europa om (kerk)gemeenschappen te ondersteunen
3.      Saamhorigheid en onderlinge verbondenheid te verstevigen.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu