Gegevens - ROEC

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Gegevens

Gegevens

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter:

J. Harbers,
Email : janharbers@gmail.com

Secrataris:  
W. Rutterkamp,
Email : stroec@online.nl

Penningmeester:
L. Harbers,
Email : harberslj@gmail.com

Algemeen Lid:   
L. Dekkers

Email : bertusdekkers@gmail.com


Algemeen Lid:
 
E. Rohaan
Email : w.rohaan@solcon.nl

Beleidsplan:

Het beleid van de ROEC-Rijssen wordt door het bestuur vastgesteld. Het bestuur organiseert jaarlijks drie maal een bestuursvergadering.

Beloningsbeleid:

De vrijwilligers van de Stichting ROEC-Rijssen ontvangen geen beloning voor de verrichte werkzaamheden (alle werkzaamheden worden op vrijwillige basis uitgevoerd).

Doelstelling:

De doelstelling van de stichting ROEC-Rijssen is vastgelegd in een akte van oprichting en luidt als volgt:
De stichting is interkerkelijk, met als doel het verlenen van geestelijke en materiële hulp aan personen, kerken en andere instanties in Oost – Europa. De stichting belijdt en aanvaardt Gods Woord als enige norm voor haar handelen en werkzaamheden.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

Jaarlijks per vrachtwagen verzenden van de beschikbare hoeveelheid kleding, meubelen en huisraad naar kerkelijke instellingen in Slowakije, Oekraïne, Hongarije en Roemenië, afhankelijk van het aanbod 5 tot 6 vrachtwagens per jaar.
Jaarlijks financiële ondersteuning verlenen aan diverse projecten in dezelfde landen, afhankelijk van de in het betreffende jaar beschikbare financiële middelen.

 
 

Financiele verantwoording 2018:
Voor de financiele verantwoording, klik hier

Financiele verantwoording 2019 en 2020

Voor de financiele verantwoording van 2019 en 2020, klik hier

 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu