Projecten - ROEC

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Projecten

Activiteiten

Hier willen we u informeren over de diverse projecten die de ROEC heeft.

Oekraïne:

Beregszasz:
In Beregszasz steunt de ROEC de Hervormde kerk door jaarlijks een vrachtwagen met hulpgoederen te zenden naar het diakonale centrum. Via de directeur, dhr. Nagy Bela, worden deze goederen verspreid naar de omliggende dorpen. Verder ontvangt de ROEC regelmatig verzoeken om financiële ondersteuning van zeer behoeftige mensen (meestal betreft het hulp bij ziekte). Bij zeer schrijnende gevallen draagt de ROEC soms een steentje bij, helaas kunnen niet alle verzoeken gehonoreerd worden.

Slowakije:
Velke Kapasany:
In Velke Kapasany, aan de grens met de Oekraïne, steunt de ROEC de Hervormde kerk al jaren door middel van het leveren van hulpgoederen. Met ds. Arpad Pandy als contactpersoon, is door de plaatselijke gemeente hier een verkooppunt ingericht dat door vrijwilligers wordt gerund en dat jaarlijks flinke inkomsten kent. Van de opbrengst van de verkoop van de goederen uit Rijssen is in de achterliggende jaren een jeugdcentrum met een inpandige pastorie gebouwd, dat in september 2009 officieel is geopend. Momenteel is men bezig met een uitbreiding van dit jeugdcentrum, waarvoor men de financiële middelen hoopt te verkrijgen uit de hulpgoederen.

Rimavska Sec:
 In Rimavska Sec is het predikantenechtpaar Orémus naast de plaatselijke gemeente ook de zorg toebedeeld van de diasporagemeenten in Ivanice, Zador, Janice, Chramec en Radnovce. De ROEC levert hulpgoederen. Verder helpt de ROEC deze kleine gemeenten bij de renovaties van kerken en pastorieën, middels het leveren van grondstoffen zoals verf en bij sommige kleinschalige projecten een financiële bijdrage.

Roemenië:

Satu Mare:
In Satu Mare heeft de ROEC het predikantenechtpaar Bogya Kis jarenlang geholpen bij de bouw van een nieuwe kerk, onder andere door het leveren van hulpgoederen en het organiseren van een rommelmarkt. Momenteel steunt de ROEC nog sporadisch de Hervormde kerk, alleen bij speciale verzoeken (zoals verzoeken om rolstoelen en/of andere orthopedische hulpmaterialen).

Zalau:
In Zalau heeft de ROEC het predikantenechtpaar Olay jarenlang geholpen bij de bouw van een nieuwe kerk door middel van levering van hulpgoederen. De Hervormde kerk heeft deze hulpgoederen verkocht en van de opbrengst een deel van de bouwkosten gefinancierd. Plannen voor uitbreiding van de kerk met een jeugdcentrum liggen momenteel in de ijskast, vanwege de zeer slechte financiële omstandigheden. Jaarlijks steunt de ROEC de Hervormde kerk in Zalau middels de levering van hulpgoederen (financiële nood is hoog in Zalau).

Dej:
In Dej levert de ROEC de laatste jaren regelmatig hulpgoederen af voor de Hervormde kerk. Onder leiding van mevrouw Gudor, de vrouw van de dominee, worden deze goederen verkocht door vrijwilligers. Met de opbrengst wordt een deel van de kosten gefinancierd, die nodig zijn om de enorme muur om de kerk te renoveren. Op sommige plaatsen is deze muur, die uit grote blokken steen is opgebouwd, meer dan vijf meter hoog.  

Sfintu Gheorghe:
In Sfintu Gheorghe levert de ROEC jaarlijks hulpgoederen af die onder leiding van de stichting “Etelkös “worden verkocht. Een deel van de opbrengst wordt daarna besteed aan projecten in Roemenië, die door de ROEC worden uitgekozen.

Odorheui Secuiesc:
In Odorheui Secuiesc helpt de ROEC bij de exploitatie van een christelijk internaat waar momenteel ongeveer 60 kinderen onderdak hebben gevonden. De ROEC helpt hier met hulpgoederen. Ook worden regelmatig levensmiddelen (onder andere vleesconserven) afgeleverd.

Vita:
In Vita ondersteunt de ROEC al jaren een kindertehuis waar acht kinderen, afkomstig uit diverse gezinnen, liefdevol worden opgevangen. Deze kinderen kunnen vanwege omstan-digheden niet door de ouders thuis worden opgevoed. De reden is dat sommige ouders in de gevangenis verblijven en andere ouders dermate labiel zijn dat kinderen uit deze gezinnen zijn overleden vanwege het onvermogen van de ouders om de nodige zorg te verlenen. Om de juiste zorg voor de kinderen te garanderen, dient het kindertehuis uit te breiden. Men heeft plannen om een ruimte in te richten waar de kinderen de mogelijkheid hebben om zich voor te bereiden op een vakgerichte opleiding. De ROEC steunt dit kindertehuis door maandelijks een financiële bijdrage over te maken..   

Luna de Jos:
In Luna de Jos helpt de ROEC een verzorgtehuis bij de exploitatie door regelmatig hulpgoederen af te leveren (onder andere levensmiddelen, incontinentiemateriaal, kleding, etc).

Chesau:
In Chesau is door de familie Horvath een privaat-verzorgtehuis opgezet, waar momenteel ongeveer 70 mensen liefdevol worden verpleegd. Na jaren van strijd heeft dit verzorgtehuis nu de vereiste vergunningen binnen en ontvangt het de nodige rijksondersteuning bij de exploitatie. Net als in Luna de Jos levert de ROEC hier vooral hulpgoederen af (levensmiddelen, incontinentiemateriaal, kleding, orthopedische materialen)

Vama:
In Vama helpt de ROEC de Hervormde kerk bij de renovatie van een multifunctioneel kerkelijk centrum. De gemeente van Vama telt 800 leden, waaronder 150 kinderen. Na de renovatie wordt dit centrum in de zomers gebruikt voor de jeugdkampen en de vakantie bijbel weken en in de winter worden hier de catechisaties gegeven en dient het gebouw bij lage buitentemperaturen in de winter op zondag als kerkzaal. De ROEC steunt de gemeente in Vama met goederen (stoelen, orgel) en heeft daarnaast vrijwel alle renovatiekosten van het centrum voor haar rekening genomen.  

Project arme gezinnen:
In Chilieni (een dorpje onder de rook van Sfintu Gheorghe) is in 2008 een tehuis geopend voor gehandicapte kinderen. Een project dat de ROEC, in samenwerking met andere hulpgroepen, succesvol heeft afgerond. De directeur van dit tehuis, dhr. Csaba Szekely, heeft in 2009 een project opgezet om arme gezinnen in Sfintu Gheorghe te ondersteunen, gedwongen door de steeds slechter wordende economische situatie in Roemenië. In 2010 heeft men 26 gezinnen (met in totaal 63 kinderen) met goederen ondersteund. In overleg met dhr. Szekely verzamelt de ROEC bepaalde goederen (kleding, schoenen, hygiënische middelen) en stuurt deze met een hulpgoederentransport naar Sfintu Gheorghe voor verdere verdeling.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu