Projecten - ROEC

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Projecten

Activiteiten

Hier willen we u informeren over de diverse projecten die de ROEC heeft.

De volgende hulpgoederentransporten zijn uitgevoerd:
14 april 2021: 90 m3 hulpgoederen bestemd voor een verzorgtehuis in Leanyfalu en stichting “De laatste strohalm” in Komoro (Hongarije);
5 mei 2021: 90 m3 hulpgoederen bestemd voor de Hervormde gemeenten in Chramec en Velke Kapusany (Slowakije);
25 mei 2021: 90 m3 hulpgoederen bestemd voor de Hervormde gemeenten in Santioana de Mures en Baraolt (Roemenie);

Het volgende hulpgoederentransport zijn in voorbereiding:
Begin september 2021: 90 m3 hulpgoederen bestemd voor een verzorgtehuis in Chesau en de Hervormde gemeente in Dej (Roemenie);

De datum van uitvoering van het laatstgenoemde transport is nog niet bekend. Dit is afhankelijk van de gang van zaken met betrekking tot de coronapandemie. De transporten moeten ongehinderd de plaats van bestemming kunnen bereiken en daarna ter plekke gelost kunnen worden.

Projecten:
·      RIMAVSKA SEC / CHRAMEC: De Hervormde gemeente van Chramec heeft in mei 2021 ongeveer 10 m3 hulpgoederen ontvangen.;
·      VELKE KAPUSANY: In Velke Kapusany is men in 2020 gestart met de bouw van een kleuterschool naast het kerkelijke centrum. De kosten van deze bouw zullen worden betaald door de Hongaarse regering (geld is al beschikbaar). De grond waarop deze school wordt gebouwd is jaren geleden door de staat onteigend en is nu voor 90.000 euro teruggekocht. Bij de start van de bouw heeft men direct al een grote tegenvaller moeten incasseren. Vanwege niet voorziene problemen met het grondwater heeft men de fundering moeten aanpassen, een extra kostenpost van 40.000 euro die door de Hervormde Gemeente betaald moet worden. De bouw van de kleuterschool is inmiddels gereed. Momenteel is men bezig met het werven van de leerkrachten. Men hoopt de school in september 2021 in gebruik te kunnen nemen. De Hervormde Gemeente heeft in mei 2021 ongeveer 80 m3 hulpgoederen van de ROEC ontvangen. De opbrengst van de verkoop van deze goederen zal bestemd worden voor de bouw van de kleuterschool;
·      KOMORO: Stichting ROEC heeft in april 2021 ongeveer 70 m3 hulpgoederen afgeleverd bij stichting “De laatste strohalm” in Komoro. Naast de gebruikelijke goederen is ook een hoeveelheid voedsel afgeleverd;
·      LEANYFALU:  Stichting ROEC heeft in april 2021 ziekenhuisbedden (12 stuks) en 20 stuks incontinentiematrassen afgeleverd bij een verzorgtehuis in Leanyfalu (Hongarije). In dit tehuis verblijven 77 ouderen, waarvan een deel dementerend is. Het tehuis beschikte tot april 2021 over geen enkel ziekenhuisbed (alleen vaste bedden). Mogelijk dat de ROEC in de toekomst hier nog een aantal ziekenhuisbedden kan afleveren;
·      NIYRLOVO/NAGYECSED: De ROEC heeft in augustus 2020 ongeveer 25 m3 hulpgoederen afgeleverd bij de hervormde gemeente in Nyirlövö. De goederen zullen via een soort kerkpleinmarkt verkocht worden, waarbij de opbrengst zal worden besteed voor kerkelijke activiteiten. De dominee en zijn vrouw hebben een beroep aangenomen van de Hervormde Gemeente van Nagyecsed (Hongarije) en hebben reeds intrede in deze gemeente gedaan. Dit jaar informeren of de ROEC de gemeente van Nagyecsed nog ergens mee behulpzaam kan zijn;
·      TISZASZALKA: Momenteel geen lopende zaken:
·      BEREGSZASZ: Proberen om in 2021 een hulpgoederentransport te verzorgen naar Beregszasz (Oekraine);
·      SATU MARE: De Hervormde gemeente van Satu Mare was van plan om in 2019 een nieuwe kleuterschool in te richten op de locatie waar zich nu de bejaardensoos bevindt (geld hiervoor is beschikbaar gesteld door de Hongaarse regering). De nieuwe kleuterschool zal ook de mogelijkheid bieden voor naschoolse opvang (ruimtes om te slapen). Het plan om de nieuwe kleuterschool te bouwen op de grond waar nu al een kleuterschool aanwezig is, is door de gemeente Satu Mare afgekeurd. De reden: er zouden zich te veel grondkabels onder het gebouw bevinden. Men is nu bezig om de kleuterschool te vestigen in de nabijgelegen soos en de oude kleuterschool als soos te gaan gebruiken.
·      ORASU NOU: Momenteel geen lopende zaken;
·      VAMA: Met hulp van de dominee is contact gelegd met de directie van het ziekenhuis in Negresti-Oas (de vrouw van de dominee was tijdens haar leven werkzaam in het ziekenhuis in Negresti). In juli 2020 heeft de ROEC 13 ziekenhuisbedden en een aantal dozen met medische goederen afgeleverd.;
·      ZALAU: De Hervormde gemeente van Zalau wil om diverse reden voorlopig nog geen hulpgoederen ontvangen;
·      ORADEA: In Oradea is de Hervormde (deel)gemeente bezig om een pastorie te bouwen (onderverdieping is al bewoond) en men wil de opbrengst van de verkoop van hulpgoederen gebruiken om een deel van de bouwkosten van de bovenverdieping te financieren. Verder zijn er plannen om de kerk te renoveren, waarbij ook een toren wordt aangebracht. De dominee heeft in november 2019 de plannen voor de bouw van deze kerktoren ter goedkeuring ingeleverd op het gemeentehuis. In september 2020 is men gestart met de renovatie van de kerk. De kerk is in 1957 gebouwd onder bijzondere omstandigheden. Men had niet verwacht om als Hongaarse minderheid in Roemenië hiervoor toestemming te krijgen, zo vlak na de Hongaarse revolutie van 1956. Destijds is bij de bouw een aantal constructiefouten gemaakt, die nu bij de renovatie tevoorschijn komen. De ROEC heeft in november 2020 een deellading hulpgoederen (ongeveer 35  m3) in Oradea afgeleverd. De opbrengst van de verkoop van deze goederen zal besteed worden voor de renovatie van de kerk.
·      SAMSUD: Momenteel geen lopende zaken;
·      DEJ: De Hervormde gemeente heeft een project ingediend voor de renovatie van de kerk en de kerkmuur. Totale kosten: 2,7 miljoen euro. Dit project is inmiddels goedgekeurd en in juli 2019 is men begonnen met deze renovatie, die waarschijnlijk 3 jaar in beslag zal nemen. Ds. Szilagyi vertelde dat men voor het houden van de zondagse erediensten gebruik kan maken van de Rooms-katholieke kerk. In juli 2020 heeft de ROEC ongeveer 60 m3 hulpgoederen afgeleverd bij de Hervormde gemeente van Dej. Vanwege de coronacrisis is men nog niet gestart met de verkoop van deze goederen (Roemenie kent een strenger protocol betreffende COVID-19 dan Nederland). Het voornemen is om in september 2021 een nieuwe (deel)lading hulpgoederen af te leveren in Dej;
·      CHESAU: Het voornemen is om in september 2021 een (deel)lading hulpgoederen af te leveren in Chesau;
·      VITA: In 2021 ondersteunt de ROEC het kindertehuis in Vita financieel door maandelijks 300 euro over te maken. Het is nog steeds belangrijk om zo nu en dan een bezoek te brengen aan het kindertehuis en zodoende medeleven te tonen;
·      ODORHEIU SECUIESC:. Men wil de samenwerking met de ROEC op de oude voet voortzetten m.a.w. in november 2021 graag een (deel)lading hulpgoederen ontvangen Met deze goederen hoopt men een rommelmarkt te organiseren, waarbij de opbrengst bestemd is voor de exploitatie van het internaat;
·      BARAOLT: De ROEC heeft in mei 2021 ziekenhuisbedden (18 stuks) afgeleverd bestemd voor het ziekenhuis in Baraolt. Verder is tijdens dit transport een bedrijfskeuken (van Tulp-keukens) en een aantal dozen met hulpgoederen (kleding en huisraad) afgeleverd bestemd voor het Laurahuis. Ook bevatte dit transport o.a. 4 ziekenhuis-bedden bestemd voor Santioana de Mures;
·      CHILIENI: Geen bijzonderheden;
·      SFINTU GHEORGHE: (ETELKOS): Geen lopende zaken;
·      SFINTU GHEORGHE (PROJECT ARME  GEZINNEN): Besloten is om 750 euro beschikbaar te stellen voor dit project. Het genoemde bedrag is inmiddels overgemaakt;
·      SZORCSE:  Geen lopende zaken.
·      LUPENI: Besloten is om de bijdrage van 50 euro per maand voor de familie Ary in 2021 te continueren;
·      AIUDUL DE SUS: Momenteel geen lopende zaken;
·      PROJECT KERSTPAKKETTEN: In 2021 overleggen over voortzetting van dit project. Mogelijk dat dit in een ander vat gegoten zal worden;
·      FLORESTI: Momenteel geen lopende zaken;
·      NIEUWE PROJECTEN: Een aantal projecten van de ROEC in Roemenië is beëindigd. Gezien de financiële omstandigheden zal de ROEC voorlopig geen nieuwe projecten meer aannemen;

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu